logo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3117/UBND-NC về việc đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XV

Văn bản liên quan

Văn bản mới