logo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 137/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/07" năm 2017

Văn bản liên quan

Văn bản mới