logo
Thứ Tư, 09/10/2019

Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế - mẫu 04 - CGBB quy định tại Phụ lục D ban hành kèm theo Thông tư 16/2016 TT-BKHCN
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

TỜ KHAI

YÊU CẦU BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

 

    Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

                          (Cục Sở hữu trí tuệ)

                     386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

(Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.)

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

j                                                                 CHỦ ĐƠN                                          

(Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển giao quyền sử dụng sáng chế)

 

Tên đầy đủ: ........................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................................

  Điện thoại:................................... Fax:............................... Email:...........................................................

k                                               ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

Mã đại diện:

là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:.........................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................................

  Điện thoại:................................... Fax:............................... Email:...........................................................

l                                            ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN GIAO

 

Tên Bằng độc quyền sáng chế:..................................................................................................................         

Số Văn bằng:.....................................................................................................................................

Ngày cấp:...........................................................................................................................................

m                                         CHỦ SỞ HỮU VĂN BẰNG BẢO HỘ

 

Tên đầy đủ: ................................................................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:............................. E-mail:.............................................................

 

 

 

 

 

 

n           CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

KIỂM TRA DANH MỤC

TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Tờ khai, gồm   trang

 

Tài liệu chứng minh cơ sở đề nghị chuyển giao sáng chế, gồm............... trang

 

Giấy uỷ quyền bằng tiếng................

 

 

bản dịch tiếng Việt, gồm........... trang

 

 

bản gốc

Cán bộ nhận đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

bản sao

(

bản gốc sẽ nộp sau

 

 

 

bản gốc đã nộp theo đơn số:........ )

Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác, cụ thể: ......................................

o                                             CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

 

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Khai tại:.......... ngày..... tháng ...... năm........

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)