logo
Thứ Năm, 08/11/2018

3 nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày 7/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Theo Nghị định này, có 3 nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, bao gồm:

- Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch;

- Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động;

- Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

3 nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Có 3 nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 

Cũng theo Nghị định này, có 7 nội dung mà người sử dụng lao động phải công khai:

- Tình hình thực hiệm nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh;

- Nội dung, quy chế và các văn bản liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp của người lao động;

- Thỏa ước lao động tập thể;

- Nghị quyết Hội nghị người lao động;

- Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp;

- Trích nộp phí công đoàn, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp;

- Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2019.

Vanbanluat.com

 

Tin pháp lý doanh nghiệp khác