logo
Thứ Ba, 14/05/2019

Điều kiện DN khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sẽ được vay vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu đáp ứng được 4 điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng quy định của pháp luật;

- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ hoặc công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới;

4 điều kiện để DN khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa

DN khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh;

- Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức cho vay tối đa của mỗi dự án không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án. Thời hạn cho vay tối đa là 7 năm.

Nghị định có hiệu lực từ 1/7/2019.

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác