logo
Thứ Tư, 09/10/2019

Đã có Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Ngày 30/9/2019 vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử
 

Một số nội dung đáng chú ý của Thông tư này như:

- Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (kể cả khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài) hay không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua là cá nhân khi siêu thị, trung tâm thương mại xuất hóa đơn bán hàng…

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng, logo để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện.

- Thời điểm lập hóa đơn điện tử trong một số trường hợp đặc biệt:

+ Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

+ Đối với hoạt động mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử không quá 05 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống.

+ Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà để bán, chuyển nhượng nếu chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc theo hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

Ngoài ra, Thông tư cũng ban hành một số mẫu hóa đơn điện tử để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh tham khảo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Xem thêm:

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ, hợp pháp?

Hóa đơn điện tử có sai sót, làm thế nào?

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác