logo
Thứ Sáu, 12/04/2019

Hỗ trợ đến 100% chi phí đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Theo Thông tư này, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh.

Tuy nhiên, đối với  học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu sẽ được hỗ trợ 100% học phí.

Thông tư có hiệu lực từ 12/5/2019.

Xem thêm:


Ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

DN nhỏ và vừa do nữ làm chủ được ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác