logo
Thứ Ba, 24/12/2019

Mọi trường hợp tăng mức đóng BHXH bất thường sẽ bị kiểm tra

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Công văn 4733/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 18/12/2019 nhằm chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Mọi trường hợp tăng mức đóng BHXH bất thường sẽ bị kiểm tra

Mọi trường hợp tăng mức đóng BHXH bất thường sẽ bị kiểm tra


Theo Công văn này, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian tới, cơ quan BHXH sẽ tiến hành:

- Kiểm tra các trường hợp tăng mức đóng BHXH bất thường đối với thời gian 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi.

- Kiểm soát mức đóng BHXH, BHTN (mức đóng tối đa, tối thiểu, chế độ tiền lương đóng).

- Rà soát kỹ các giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy khai sinh... cùng với thời gian đóng BHXH, dữ liệu giải quyết hưởng các chế độ BHXH… trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Không giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cho người có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do các cơ sở khám chữa bệnh là pháp nhân mà không đăng ký mẫu dấu sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh không phải là pháp nhân mà không đăng ký con dấu và mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế…

Vanbanluat.com

Tin cùng chủ đề

Tin pháp lý doanh nghiệp khác