logo
Thứ Ba, 26/02/2019

Năm 2019: Doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý về tài chính

Ngày 28/12/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2448/QĐ-BTC Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019.

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019

 

Để thực hiện được Kế hoạch này, Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các cuộc hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; trao đổi, thảo luận… lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật…

- Tiếp nhận kiến nghị về những khó khăn, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật;

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật tài chính mới được ban hành trên trang thông tin điện tử của Bộ…

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác