logo
Thứ Sáu, 15/11/2019

Quy định mới về vốn pháp định của các ngân hàng

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

vốn pháp định của các ngân hàng

Quy định mới về vốn pháp định của các ngân hàng


Theo đó, vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có sự điều chỉnh so với hiện nay như sau:

- Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng.

- Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng.

- Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD).

- Công ty tài chính: 500 tỷ đồng.

- Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.

- Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng.

- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn: 0,5 tỷ đồng.

- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày 15/01/2020 phải bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định nêu trên kể từ ngày 15/01/2020.

- Quỹ tín dụng nhân dân được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày 15/01/2020 phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định nêu trên chậm nhất vào ngày 30/6/2021.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Xem thêm:

Ngân hàng và tổ chức tín dụng khác nhau như thế nào?

Ngân hàng có quyền bán nợ cho bên thứ 3 không?

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác