logo
Thứ Sáu, 27/09/2019

Từ 8/11/2019, doanh nghiệp có thể vay vốn tới 2 tỷ đồng từ Quỹ việc làm

Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Doanh nghiệp vay vốn từ quỹ việc làm

Doanh doanh nghiệp vay vốn từ Quỹ việc làm
 

Theo nội dung Nghị định này, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Thời hạn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của người vay.

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định về giao dịch bảo đảm.

Để được vay vốn, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

- Dự án vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án;

- Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; hợp đồng hợp tác; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có):

+ Doanh nghiệp sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật: Bản sao Quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

+ Doanh nghiệp sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số: Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số; bản sao chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những lao động trong danh sách.

+ Doanh nghiệp sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số: Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số; bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những lao động là người khuyết tật; bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú của những lao động là người dân tộc thiểu số và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những lao động trong danh sách.

Vanbanluat.com

Tin pháp lý doanh nghiệp khác