logo

Công văn 4782/LĐTBXH-BTXH trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4782/LĐTBXH-BTXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Tấn Dũng
  Ngày ban hành: 04/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  Số: 4782/LĐTBXH-BTXH
  V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

   

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Năm 2020, đại dịch Covid-19 và thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, bão kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Để góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau:

  1. Rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021; chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trường hợp nguồn lực địa phương không đáp ứng đủ. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ gạo trước ngày 15/01/2021. Văn bản đề nghị hỗ trợ gạo nêu rõ các thông tin về số hộ, số khẩu cần hỗ trợ, thời gian hỗ trợ 01 tháng đối với hỗ trợ cứu đói Tết và tối đa 03 tháng đối với hỗ trợ cứu đói giáp hạt.

  2. Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

  3. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

  4. Báo cáo nhanh kế hoạch trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Bảo trợ xã hội) trước ngày 05/02/2021; báo cáo hàng ngày dịp nghỉ Tết từ 10/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 và báo cáo tổng kết trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán trước ngày 20/3/2021 (Biểu tổng hợp theo mẫu số 1, số 2 kèm theo)./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ:
  - Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Trung tâm Thông tin;
  - Lưu: VT, BTXH.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Tấn Dũng

   

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4782/LĐTBXH-BTXH trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 4782/LĐTBXH-BTXH
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 04/12/2020
  Hiệu lực: 04/12/2020
  Lĩnh vực: Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Tấn Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới