logo

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành một trong các loại hình doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

 

I. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức:

- Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn); 

Và nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

 

2. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD hoàn tất kết quả giải quyết và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả kết quả.

 

3. Nhận kết quả

Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng ĐKKD và phải mang các giấy tờ sau:

- Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp  không phải Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.).

kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản chính);

2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao);

3. Các giấy tờ, tài liệu đặc thù tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp của công ty sẽ thành lập từ việc chuyển đổi: Các công ty sẽ thành lập thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì nộp bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng với loại hình đó:

3.1. Bộ Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần;

3.2. Bộ hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

3.3. Bộ hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

3.3.1. Bộ hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

3.3.2. Bộ hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu;

3.4. Bộ hồ sơ thành lập công ty hợp danh;

3.5. Bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân.

4. Trường hợp không phải cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.).

kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý (2)
1 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
Chi tiết căn cứ: Điều 21, Điều 22, Điều 23
2 Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Chi tiết căn cứ: khoản 4 Điều 1, khoản 6 Điều 1