logo

Công văn 7328/UBND-CT Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7328/UBND-CT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
  Ngày ban hành: 15/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PH HÀ NI
  -------
  Số: 7328/UBND-CT
  V/v:Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

   
   

  Kính gửi:
  - Các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội;
  - UBND các quận, huyện, thị xã.

   
   
  Ngày 26/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than; giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương cần chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép, tiêu thụ than bất hợp pháp; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các Bộ ngành, địa phương trong hoạt động thăm dò khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và làm tốt hơn công tác quản lý các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng than trên địa bàn; UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:
  Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các điểm chế biến, bến bãi tập kết, mua bán than, phát hiện kịp thời việc vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở bến bãi kinh doanh, chế biến than; Phối hợp chặt với lực lượng Công an, thanh tra giao thông thực hiện tuần tra, kiểm soát các tuyến đường bộ, đường sông, phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp vận chuyển, kinh doanh than trái phép, tiêu thụ than bất hợp pháp trên địa bàn Thành phố. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố tình hình quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn Thành phố.
  Thực hiện quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng than đúng quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã được phê duyệt; Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có than được phê duyệt theo quy hoạch thăm dò, khai thác) thực hiện tốt công tác quản lý, hoạt động thăm dò, khai thác than đúng quy định pháp luật và Thành phố.
  Chủ trì tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác than, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn Thành phố.
  Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp các Sở ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã duy trì thường xuyên việc kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm tại các tuyến vận chuyển đường bộ, đường thủy, bến bãi, cảng trên địa bàn Thành phố.
  Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp các lực lượng chức năng liên quan (quản lý thị trường, thanh tra giao thông) tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, đấu tranh phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than bất hợp pháp trên địa bàn Thành phố.
  Tổ chức chỉ đạo thực hiện bảo vệ mỏ than chưa khai thác; kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời hoạt động khai thác than trái phép trên địa bàn. Phối hợp các Sở ngành liên quan quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh thân trên địa bàn, chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kho bãi, cơ sở chế biến, sử dụng than; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, chế biến than trái phép.
  - Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung tại văn bản này; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp.
  - Giao Sở Công Thương là đầu mối tiếp nhận báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản này và kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) báo cáo Bộ Công Thương, UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Công Thương;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Ngọc Tuấn;
  - VPUB: CVP, PCVP: NN Kỳ, PC Công, CT, NC, TH;
  - Lưu VT, CTh, Vân. 30439 (50)
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Ngọc Tuấn

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới