logo

Giải thể doanh nghiệp

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thủ tục công bố giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Thủ tục công bố giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, công ty cổ phần phải thực hiện việc công bố giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Thủ tục đề nghị giải thể công ty cổ phần

Thủ tục đề nghị giải thể công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần gửi Hồ sơ đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thủ tục trả con dấu do cơ quan công an cấp trong công ty cổ phần

Thủ tục trả con dấu do cơ quan công an cấp trong công ty cổ phần

Theo quy định tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.