logo

Chi nhánh

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh công ty hợp danh

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh công ty hợp danh

Khi công ty hợp danh đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh