logo

Giải thể doanh nghiệp

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục công bố giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Thủ tục công bố giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên gửi thông báo giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Thủ tục trả con dấu do cơ quan công an cấp trong công ty TNHH một thành viên

Thủ tục trả con dấu do cơ quan công an cấp trong công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.