logo

Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Khai lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản góp vốn trong công ty TNHH một thành viên

Khai lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản góp vốn trong công ty TNHH một thành viên

Khi doanh nghiệp nhận góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được miễn nộp lệ phí trước bạ thì phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp hồ sơ lệ phí trước bạ khi đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các loại tài sản đó.