logo

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài cty MTV

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.