logo
Thứ Ba, 28/05/2019

Mẫu các điều kiện giao dịch chung trong công ty TNHH hai thành viên

Các điều kiện giao dịch chung của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử áp dụng cho hoạt động mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại hàng hóa, dịch vụ trên website (nếu có).
facebook share google share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG CỦA WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

Chào mừng khách hàng đến với .......................................................... (tên website)

Chúng tôi là ......................................  (tên doanh nghiệp) giao dịch qua website ..................... (tên website) và các văn phòng, đối tác khác.

Khi khách hàng truy cập vào website của chúng tôi có nghĩa là khách hàng đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước. Và khi khách hàng tiếp tục sử dụng website, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó.

khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

 

1. Các điều kiện về việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của website ................................ (tên website)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Doanh nghiệp nêu rõ các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian, phạm vi địa lý, nếu có)

2. Chính sách đổi, trả sản phẩm và hoàn trả tiền cho khách hàng.

a. Chính sách đổi hàng:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Doanh nghiệp nên nêu rõ thời hạn, điều kiện để được đổi hàng, phương thức vận chuyển, chủ thể có trách nhiệm thanh toán và phương thức thanh toán các chi phí liên quan đến việc đổi hàng)

b. Chính sách trả hàng:

Khi khách hàng đã đặt hàng tại website của chúng tôi mà chúng tôi giao cho khách hàng sai chủng loại, không đúng chất lượng theo yêu cầu thì khách hàng có thể hoàn trả sản phẩm cho chúng tôi bằng cách     (ghi rõ phương thức hoàn trả hàng, ví dụ như trả trực tiếp cho người giao hàng, hoặc đưa đến địa chỉ nhất định,...), mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Trong trường hợp khách hàng đổi ý không nhận hàng mặc dù hàng đã được giao theo đúng yêu cầu thì tùy vào từng trường hợp chúng tôi sẽ xác định và tiến hành thu các chi phí có liên quan đến việc khách hàng trả hàng.

Các vấn đề phát sinh khác sẽ được giải quyết theo sự thỏa thuận giữa hai bên.

c. Phương thức hoàn trả tiền lại cho khách hàng.

Nếu sản phẩm không được giao hoặc hàng được giao không đúng theo yêu cầu khách hàng, mà khách hàng đã chuyển tiền cho chúng tôi trước thì chúng tôi sẽ tiến hành việc hoàn trả tiền như sau:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ngoài ra các vấn đề khách phát sinh trong quá trình trả hàng về, các chi phí vận chuyển, tiền hoàn trả, phương thức hoàn trả tiền, ... sẽ được giải quyết theo sự thỏa thuận của hai bên tại thời điểm đó.

3. Chính sách bảo hành sản phẩm.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Doanh nghiệp nên nêu rõ chính sách bảo hành về đối tượng, điều kiện, thời hạn, phương thức thực hiện bảo hành).

4. Các tiêu chuẩn về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ, chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

Các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi website của chúng tôi luôn đúng theo các mô tả về chất lượng sản phẩm, xuất xứ, … được ghi trong phần mô tả của sản phẩm đó trên website.

Chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm được cam kết, sồ lượng sản phẩm, thời gian vận chuyển, địa điểm giao hàng, ...

Tuy nhiên những sản phẩm được gửi cho các khách hàng ở nơi xa mà phải thông qua bên vận chuyển (bên thứ 3) và giao nhận hàng hóa thì chúng tôi sẽ không thể đảm bảo việc giao hàng đúng tiến độ là 100%, vì vậy yêu cầu khách hàng tính toán thời gian một cách hợp lý để tránh các sự cố phát sinh. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức việc đôn đốc, giám sát và theo dõi bên thứ 3 để đảm bảo giao hàng đúng, đủ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

Những trường hợp phát sinh ngoài mong đợi sẽ được giải quyết theo sự thỏa thuận của hai bên và bên thứ 3.

5. Quyền và nghĩa vụ của chúng tôi và khách hàng trong mổi giao dịch.

a. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

- Khách hàng có quyền yêu cầu tư vấn về sản phẩm, các thông tin về sản phẩm một cách đầy đủ và rõ ràng nhất; thỏa thuận về giá cả, số lượng, chất lượng, chủng loại, yêu cầu về thời gian, địa điểm nhận hàng, … với chúng tôi.

- Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đúng và đầy đủ các chi phí về giá thành sản phẩm, chi phí vận chuyển, các chi phí phát sinh khác, ...

- Khi khách hàng muốn hủy đơn hàng thì phải thông báo trước với chúng tôi;

- Khi nhận hàng phải kiểm tra về sản phẩm bao gồm: số lượng, chất lượng, tình trạng hàng hóa nhằm tránh phát sinh các vấn đề về sau. Nếu có các vấn đề phát sinh khác ngay lập tức phải thông báo cho chúng tôi biết để có hướng giải quyết.

b. Quyền và nghĩa vụ của người bán

- Chúng tôi có quyền từ chối các yêu cầu của khách hàng về việc phải đáp ứng về chất lượng, dịch vụ, tư vấn về sản phẩm mà vượt quá khả năng của chúng tôi hoặc những yêu cầu đó là vi phạm pháp luật.

- Chúng tôi có quyền từ chối giao hàng ở các khoảng thời gian, địa điểm mà chúng tôi hoặc bên thứ 3 (nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận) không thể thực hiện được. Chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo tình trạng này.

- Chúng tôi có nghĩa vụ giao hàng đúng, đủ về số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm theo yêu cầu khách hàng.

- Chúng tôi có nghĩa vụ thực hiện việc tư vấn cho khách hàng đầy đủ về sản phẩm, công dụng, … đảm bảo khách hàng hiểu rõ về sản phẩm.

- Chúng tôi có nghĩa vụ theo dõi bên thứ 3 để đảm bảo hàng hóa vận chuyển tới nơi đúng theo yêu cầu khách hàng, phối hợp với khách hàng, bên thứ 3 để giải quyết các vấn để phát sinh.

Ngoài ra nếu trong quá trình thực hiện mà phát sinh thêm các vấn đề khác thì 2 bên sẽ thỏa thuận, phối hợp giải quyết.