logo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ra Công văn 3620/UBND-KH&ĐT về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 của Thành phố

Văn bản liên quan

Văn bản mới