logo

Công văn 3065/BGTVT-VT đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3065/BGTVT-VT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 31/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  __________

  Số: 3065/BGTVT-VT

  V/v: Đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter).

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 2412/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu:

  1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, vận tải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

  2. Cục Hàng không Việt Nam:

  - Thông báo đến các hãng hàng không về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19.

  - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19.

  Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

  Gửi kèm văn bản: Công văn số 2412/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, VH,TT&DL;

  - Cổng TTĐT GTVT;

  - Lưu: VT, VTải (Tu3).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Lê Anh Tuấn

   
   

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  ___________

  Số: 2412/VPCP-KGVX
  V/v:
  Đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê bao (charter)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - Bộ Giao thông vận tải.

   

  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch ANEX Việt Nam có văn bản số 010/CV-2020 ngày 18 tháng 3 năm 2020 kiến nghị xem xét không đóng cửa thị trường khách Nga đến các thành phố biển Việt Nam bằng các chuyến bay thuê bao (charter) trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

  1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị chức năng có văn bản trả lời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch ANEX Việt Nam về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19.

  2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, vận tải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng (để b/c);

  - Các Bộ: QP CA, NG;

  - Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, CN, QHQT;

  - Lưu: VT, KGVX(3b).ddt.

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

  Mai Tiến Dũng

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới