logo

Nghị quyết 1097/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX

Văn bản liên quan

Văn bản mới