logo

Quyết định 1414/QĐ-TTg công nhận Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xây dựng NTM năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản mới