logo

Quyết định 1415/QĐ-TTg công nhận Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản mới