logo

Quyết định 1710/QĐ-BXD công nhận Đô thị Hồ mở rộng (Đô thị Thuận Thành) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Văn bản liên quan

Văn bản mới