logo

Bảo hiểm

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN trong hộ kinh doanh

Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN trong hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN bao gồm: Tăng, giảm lao động tham gia; thay đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động; thay đổi mức lương; gia hạn thẻ BHYT trong hộ kinh doanh.