logo

Chi tiết cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa để biếu, cho, tặng, trả lương trong công ty hợp danh

Khi bán hàng hóa, dịch vụ, dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi hay trả lương cho người lao động thì nnười bán vẫn phải lập hóa đơn.

I. Lập hóa đơn như thế nào?

Đối với các doanh nghiệp khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa để biếu, cho, tặng, trao đổi hay trả lương cho người lao động được thực hiện như sau:

Khi xuất hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hay hóa đơn bán hàng) như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng, trên hóa đơn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT.

Lập hóa đơn khi bán hàng hóa để biếu, cho, tặng, trao đổi hay trả lương cho người lao động (Ảnh minh họa)

 

II. Lưu ý

+ Nếu giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên thì phải lập hóa đơn riêng cho từng người được nhận;

+ Nếu giá trị hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đồng thì doanh nghiệp có thể lập chung một hóa đơn kèm theo bảng kê danh sách người lao động nhận quà tặng vào cuối ngày.

Xem thêmTrường hợp công việc trường hợp không bắt buộc lập hóa đơn.

Hoạt động khác trong cùng chuyên mục
Công việc pháp lý khi mới thành lập

Công việc pháp lý khi mới thành lập

4 nội dung
Những công việc định kỳ

Những công việc định kỳ

9 nội dung
Những công việc không định kỳ

Những công việc không định kỳ

7 nội dung
Tài sản cố định

Tài sản cố định

2 nội dung
Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

10 nội dung
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2 nội dung
Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

14 nội dung
Trích lập dự phòng

Trích lập dự phòng

1 nội dung
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty hợp danh

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty hợp danh

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty hợp danh

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty hợp danh

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty hợp danh

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty hợp danh

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh công ty hợp danh

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh công ty hợp danh

Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty hợp danh

Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty hợp danh

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty hợp danh

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty hợp danh

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty hợp danh

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty hợp danh

Quy trình mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong công ty hợp danh

Quy trình mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong công ty hợp danh

Cách đặt in hóa đơn trong công ty hợp danh

Cách đặt in hóa đơn trong công ty hợp danh

Chi tiết cách đăng ký tự in hóa đơn trong công ty hợp danh

Chi tiết cách đăng ký tự in hóa đơn trong công ty hợp danh

Chi tiết cách đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền trong công ty hợp danh

Chi tiết cách đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền trong công ty hợp danh

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty hợp danh

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty hợp danh

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty hợp danh

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa dùng để khuyến mại trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa dùng để khuyến mại trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại trong công ty hợp danh

Chi tiết cách xuất hàng hóa, dịch vụ để luân chuyển nội bộ trong công ty hợp danh

Chi tiết cách xuất hàng hóa, dịch vụ để luân chuyển nội bộ trong công ty hợp danh