logo

Chi tiết cách xuất hàng hóa, dịch vụ để luân chuyển nội bộ trong công ty hợp danh

Doanh nghiệp phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

I. Hàng hóa luân chuyển nội bộ là gì?

Hàng hóa luân chuyển nội bộ là hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Xuất hàng hóa để luân chuyển nội bộ trong doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

 

II. Khi nào phải lập hóa đơn?

Khi bán hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng nội bộ thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn.

Đối với trường hợp xuất hàng hóa để luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn và không phải nộp thuế GTGT.

 

III. Lưu ý

Ngoài ra, đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông thì phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.

Còn trường hợp xuất hàng hóa để tiêu dùng nội bộ mà không phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh thì phải xuất hóa đơn. Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Hoạt động khác trong cùng chuyên mục
Công việc pháp lý khi mới thành lập

Công việc pháp lý khi mới thành lập

4 nội dung
Những công việc định kỳ

Những công việc định kỳ

9 nội dung
Những công việc không định kỳ

Những công việc không định kỳ

7 nội dung
Tài sản cố định

Tài sản cố định

2 nội dung
Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

10 nội dung
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2 nội dung
Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

14 nội dung
Trích lập dự phòng

Trích lập dự phòng

1 nội dung
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty hợp danh

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty hợp danh

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty hợp danh

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty hợp danh

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty hợp danh

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong công ty hợp danh

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh công ty hợp danh

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh công ty hợp danh

Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty hợp danh

Những điều cần biết về hóa đơn trong công ty hợp danh

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty hợp danh

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong công ty hợp danh

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty hợp danh

Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty hợp danh

Quy trình mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong công ty hợp danh

Quy trình mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong công ty hợp danh

Cách đặt in hóa đơn trong công ty hợp danh

Cách đặt in hóa đơn trong công ty hợp danh

Chi tiết cách đăng ký tự in hóa đơn trong công ty hợp danh

Chi tiết cách đăng ký tự in hóa đơn trong công ty hợp danh

Chi tiết cách đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền trong công ty hợp danh

Chi tiết cách đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền trong công ty hợp danh

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty hợp danh

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong công ty hợp danh

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty hợp danh

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa dùng để khuyến mại trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa dùng để khuyến mại trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa để biếu, cho, tặng, trả lương trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi bán hàng hóa để biếu, cho, tặng, trả lương trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại trong công ty hợp danh

Chi tiết cách lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại trong công ty hợp danh

Xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trong công ty hợp danh

Xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trong công ty hợp danh