logo

Lưu ý khi lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại trong doanh nghiệp tư nhân

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc cam kết mua, bán hàng.

I. Chiết khấu theo từng lần mua

Trong trường hợp này, hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán đã chiết khấu thương mại, thuế GTGT và tổng giá trị thanh toán đã có thuế GTGT.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có chương trình mua một laptop trị giá 20 triệu đồng thì được được chiết khấu thương mại ngay 10%. Do đó, trên Hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi như sau:

- Giá hàng hóa: 18.000.000 đồng.

- Thuế suất GTGT là 10% nên tiền thuế GTGT là 1.800.000 triệu đồng.

- Tổng giá trị thanh toán đã có thuế GTGT: 19.800.000 đồng.

Lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại (Ảnh minh họa)

 

II. Chiết khấu căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ

Trong trường hợp này thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau

Ví dụ: Doanh nghiệp A ký hợp đồng X với Doanh nghiệp B, trong đó, Doanh nghiệp B mua 10 máy vi tính để bàn trị giá 10 triệu/chiếc sẽ được chiết khấu 10% (1.000.000/bộ). Theo đó, Hóa đơn giá trị gia tăng được ghi như sau:

- Ngày thứ nhất: Doanh nghiệp B mua 03 bộ, hóa đơn vẫn được xuất bình thường vì không đủ điều kiện chiết khấu.

- Ngày thứ hai: Doanh nghiệp B mua tiếp 02 bộ. Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, do đó hóa đơn vẫn được xuất như bình thường.

- Ngày thứ ba: Doanh nghiệp B mua tiếp 05 bộ, do đã đáp ứng đủ điều kiện chiết khấu là 10 bộ, do đó, Doanh nghiệp B sẽ được chiết khấu 10% cho toàn bộ hợp đồng.

Như vậy, đối với hóa đơn cuối cùng Doanh nghiệp A xuất cho Doanh nghiệp B được thể hiện như sau:

- Giá hàng hóa (đối với 05 bộ còn lại): 10.000.000 *5 = 50.000.000 đồng.

(Chiết khấu thương mại theo hợp đồng X được ký kết thì giá trị được chiết khấu là 1.000.000*10= 10.000.000 đồng)

- Cộng tiền hàng chưa tính thuế GTGT là 50.000.000 - 10.000.000= 40.000.000 đồng.

- Thuế suất GTGT là 10% nên tiền thuế GTGT là 4.000.000 triệu đồng.

- Tổng giá trị thanh toán đã có thuế GTGT: 44.000.000 đồng.

 

III. Số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán

Trong trường hợp này, trên hóa đơn phải kèm theo bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Hoạt động khác trong cùng chuyên mục
Công việc pháp lý khi mới thành lập

Công việc pháp lý khi mới thành lập

4 nội dung
Những công việc định kỳ

Những công việc định kỳ

9 nội dung
Những công việc không định kỳ

Những công việc không định kỳ

7 nội dung
Tài sản cố định

Tài sản cố định

2 nội dung
Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng

10 nội dung
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2 nội dung
Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

14 nội dung
Trích lập dự phòng

Trích lập dự phòng

1 nội dung
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng trong doanh nghiệp tư nhân

Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng trong doanh nghiệp tư nhân

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong doanh nghiệp tư nhân

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng trong doanh nghiệp tư nhân

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Những điều cần biết về hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Những điều cần biết về hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong doanh nghiệp tư nhân

Thông báo phát hành hóa đơn lần đầu trong doanh nghiệp tư nhân

Quy trình nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Quy trình nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi đặt in hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi đặt in hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Cách đăng ký tự in hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Cách đăng ký tự in hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền trong doanh nghiệp tư nhân

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền trong doanh nghiệp tư nhân

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong doanh nghiệp tư nhân

Những trường hợp không phải lập hóa đơn khi bán hàng trong doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn lập hóa đơn khi bị trả lại hàng hóa trong doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi lập hóa đơn khi bán hàng hóa dùng để khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi lập hóa đơn khi bán hàng hóa dùng để khuyến mại trong doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi lập hóa đơn bán hàng hóa để biếu, cho, tặng, trả lương trong doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi lập hóa đơn bán hàng hóa để biếu, cho, tặng, trả lương trong doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi xuất hàng hóa, dịch vụ để luân chuyển nội bộ trong doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi xuất hàng hóa, dịch vụ để luân chuyển nội bộ trong doanh nghiệp tư nhân

Xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trong doanh nghiệp tư nhân

Xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng trong doanh nghiệp tư nhân