logo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3002/UBND-KT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối

Văn bản liên quan

Văn bản mới