logo

Quy trình thông báo thực hiện chương trình khuyến mại trong công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện chương trình khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

 

I. Khi nào phải thông báo?

Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức sau đây thì phải thông báo với Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại:

1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi.

6. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.

7. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Doanh nghiệp thuộc các trường hợp trên sẽ không phải thực hiện thông báo thực hiện chương trình khuyến mại khi:

- Doanh nghiệp thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

- Doanh nghiệp chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

 

II. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thực hiện khuyến mại;

2. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện đến Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại hoặc thông báo qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công thương công bố hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến)

 

III. Thông báo sửa đổi

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ thông báo cho Sở Công thương rồi mà có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã thông báo, thì phải gửi thông báo sửa đổi, bổ sung đến Sở Công thương đã nộp với thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại;

2. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu đó không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung thông báo thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Căn cứ pháp lý (2)
1 Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Chi tiết căn cứ: Điều 17, Biểu mẫu số 01
2 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội
Chi tiết căn cứ: Điều 92, Điều 97, Điều 101
Hoạt động khác trong cùng chuyên mục