logo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2939/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 22/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - L

Văn bản liên quan

Văn bản mới