logo

Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND tỉnh Ninh Bình quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc Quỹ BHYT

Văn bản liên quan

Văn bản mới