logo

Công ty hợp danh là gì?

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Đặc tính cơ bản của Công ty Hợp danh

Đặc tính cơ bản của Công ty Hợp danh

Công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Thành viên hợp danh bắt buộc phải là cá nhân, chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.

Những vấn đề cần lưu ý sau khi đăng ký thành lập công ty hợp danh

Những vấn đề cần lưu ý sau khi đăng ký thành lập công ty hợp danh

Sau khi thành lập, công ty hợp danh phải tiến hành các thủ tục pháp lý cơ bản nhằm giúp doanh nghiệp tránh được những chế tài pháp lý không đáng có do không thực hiện đúng quy định pháp luật và quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách hiệu quả lâu dài.