logo

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Đặc tính cơ bản của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đặc tính cơ bản của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Là một trong ba loại hình doanh nghiệp cơ bản và phổ biến nhất hiện nay, Công ty TNHH hai thành viên trở lên là mô hình công ty do nhiều tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu nhưng số lượng không vượt quá năm mươi. Thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp đủ vào doanh nghiệp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

Những vấn đề cần lưu ý sau khi đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Những vấn đề cần lưu ý sau khi đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Sau khi thành lập, công ty TNHH hai thành viên trở lên phải tiến hành các thủ tục pháp lý cơ bản nhằm giúp doanh nghiệp tránh được những chế tài pháp lý không đáng có do không thực hiện đúng quy định pháp luật và quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách hiệu quả lâu dài.