logo

Đăng ký kinh doanh

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì khi phát hiện có sự sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện việc đính chính thông tin theo quy định.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.