logo

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Đặc tính cơ bản của Doanh nghiệp tư nhân

Đặc tính cơ bản của Doanh nghiệp tư nhân

Là loại hình doanh nghiệp đơn giản và thường được áp dụng cho cá nhân kinh doanh ở phạm vi nhỏ, không cần huy động vốn, Doanh nghiệp tư nhân là mô hình công ty do một cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Những vấn đề cần lưu ý sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Những vấn đề cần lưu ý sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Sau khi thành lập, doanh nghiệp tư nhân phải tiến hành các thủ tục pháp lý cơ bản nhằm giúp doanh nghiệp tránh được những chế tài pháp lý không đáng có do không thực hiện đúng quy định pháp luật và quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách hiệu quả lâu dài.