logo

Đăng ký kinh doanh

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.