logo

Công việc pháp lý khi mới thành lập doanh nghiệp

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thành lập công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân

Thành lập công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân

Các doanh nghiệp có ít nhất năm đoàn viên công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam và có tư cách pháp nhân có quyền thành lập công đoàn cơ sở.

Thông báo thang bảng lương trong doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thang bảng lương trong doanh nghiệp tư nhân

Thang lương, bảng lương là gì? Tại sao doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương? Khi nào doanh nghiệp cần phải nộp thang lương, bảng lương? Nguyên tắc xây dựng và thành phần hồ sơ thông báo thang lương, bảng lương được quy định như thế nào?

Thủ tục thông báo định mức lao động trong doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thông báo định mức lao động trong doanh nghiệp tư nhân

Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.