logo

Kiểu dáng công nghiệp

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Tại sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì? Điều kiện và quy trình, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào? Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần lưu ý những gì?

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bổ sung đơn; tách đơn hoặc yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.