logo

Nhãn hiệu

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Hướng dẫn chi tiết sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trong công ty cổ phần

Hướng dẫn chi tiết sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trong công ty cổ phần

Doanh nghiệp có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bổ sung đơn; tách đơn hoặc yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.