logo

Sáng chế

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Đăng ký bảo hộ sáng chế trong doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký bảo hộ sáng chế trong doanh nghiệp tư nhân

Sáng chế là gì? Tại sao phải đăng ký sáng chế? Chủ đơn đăng ký sáng chế cần đáp ứng điều kiện gì? Điều kiện và quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế như thế nào? Chủ đơn đăng ký sáng chế cần lưu ý những gì?

Đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế trong doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có thể yêu cầu bảo hộ sáng chế trên phạm vi quốc tế tại bất cứ nước thành viên nào của Hiệp ước hợp tác sáng chế, kể cả Việt Nam. Việc đăng ký bảo hộ sáng chế quốc tế được chia ra 02 trường hợp là đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam và đơn quốc tế có chọn Việt Nam.

Sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế trong doanh nghiệp tư nhân

Sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn; tách đơn; chuyển đổi đơn hoặc yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.