logo

Thiết kế bố trí

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký thiết kế bố trí trong công ty TNHH một thành viên

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký thiết kế bố trí trong công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí, bổ sung đơn hoặc yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.