logo

Hóa đơn

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty cổ phần

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng trong công ty cổ phần

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và chỉ được dùng để xem xét trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật