logo

Thuế giá trị gia tăng

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư trong doanh nghiệp tư nhân

Hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA trong doanh nghiệp tư nhân

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA trong doanh nghiệp tư nhân

Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sẽ được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư trong doanh nghiệp tư nhân

Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư trong doanh nghiệp tư nhân

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đổi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đẩu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT trong doanh nghiệp tư nhân

Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT trong doanh nghiệp tư nhân

Chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là việc người nộp thuế chuyển từ phương pháp tính thuế giá trị gia tăng này sang phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khác và phải làm thủ tục đăng ký chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.