logo

Thuế giá trị gia tăng

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong công ty cổ phần

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong công ty cổ phần

Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp hoặc phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Theo đó, hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau đối với từng phương pháp.

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA trong công ty cổ phần

Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sẽ được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư trong công ty cổ phần

Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư trong công ty cổ phần

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đổi tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đẩu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.