logo

Thuế thu nhập cá nhân

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.