logo

Tên miền của website

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tên miền ".vn" trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tên miền ".vn" trong công ty cổ phần

Tên miền do doanh nghiệp đăng ký phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong công ty cổ phần

Khi không còn nhu cầu sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đang sở hữu, doanh nghiệp có thể chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền đó cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; và ngược lại, nếu có nhu cầu, doanh nghiệp cũng có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Hướng dẫn thủ tục hoàn trả tên miền Việt Nam trong công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục hoàn trả tên miền Việt Nam trong công ty cổ phần

Khi doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tên miền có nhu cầu và tên miền không thuộc trường hợp đang bị xử lý vi phạm, tranh chấp hoặc đang ở trạng thái chờ xử lý thu hồi hoặc đang trong trạng thái chờ xử lý chuyển đổi nhà đăng ký, doanh nghiệp có thể hoàn trả tên miền.