logo

Công việc pháp lý khi mới thành lập doanh nghiệp

Hãy chọn loại hoạt động pháp lý mà bạn cần tham khảo

Thành lập công đoàn trong công ty hợp danh

Thành lập công đoàn trong công ty hợp danh

Các doanh nghiệp có ít nhất năm đoàn viên công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam và có tư cách pháp nhân có quyền thành lập công đoàn cơ sở.

Thủ tục thông báo thang bảng lương trong công ty hợp danh

Thủ tục thông báo thang bảng lương trong công ty hợp danh

Thang lương, bảng lương là gì? Tại sao doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương? Khi nào doanh nghiệp cần phải nộp thang lương, bảng lương? Nguyên tắc xây dựng và thành phần hồ sơ thông báo thang lương, bảng lương được quy định như thế nào?

Thủ tục đăng ký nội quy lao động trong công ty hợp danh

Thủ tục đăng ký nội quy lao động trong công ty hợp danh

Nội dung chính của nội quy lao động bao gồm những gì? Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ thông báo nội quy lao động được quy định như thế nào? Cần phải lưu ý những gì khi xây dựng và thông báo nội quy lao động?